Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „Имеон-Балкани“ е неправителствена организация, вписана в регистъра на Министерството на правосъдието, като юридическо лице, изпълняващо общественополезна дейност, и в регистъра на Министерството на културата, като организация, подкрепяща българската култура.

От създаването си през 2003 г. Асоциация за консултации, обучение и развитие „Имеон-Балкани“ е разработвала и изпълнявала проекти основно в областта на изкуството, културата и образованието.

Мисията на организацията е да подпомогне развитието на българската култура и изкуство; да стимулира разгръщането на творческия потенциал на младото поколение; да съхранява българските традиции, културно наследство и национален дух.

Юлия Борчева
Директор на Фондация „Имеон-Балкани“ 

 
НАШИ ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ