Може да се свържете с нас на тел: +359 879 326 034
e-mail: imeon_balkans@abv.bg
София 1000, ул. „Ивайло“ Nº 1
п.к. 284