НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА

ИЗКУСТВО В ПОМОЩ НА ИЗКУСТВОТО

Към Фондация „Имеон-Балкани” създаден Годишен фонд за изкуство с цел подпомагане на талантливи ученици и студенти. Събраните средства ще бъдат предоставени под формата на стипендии и награди за творчески успехи и са в резултат от проведените изложби от платформата „Изкуство в помощ на изкуството”, включваща различни събития, като изложби, благотворителни търгове, художествени пленери в различни градове на страната.

Център за изкуства

Арт лаборатория

Център за изкуства „Арт лаборатория“ е многофункционално пространство за изкуство, намиращо се в „артистичния квартал“ на София в автентична сграда построена в началото на XX век.

Мисията на Центъра е да информира, да провокира и да насърчава интереса на обществото към изкуството.

Неговата цел е да създава събития в сферата на изкуството, които да съответстват със съвременните тенденции и практики, като по този начин привлича нови аудитории и допринася за културния живот на столицата.

От създаването си през 2015 г. „Арт лаборатория“ е била инициатор и организатор на изложби, презентации, лекции, курсове, конкурси, литературни четения, творчески представяния и колаборации. Била е домакин на международни и фестивали за литература и изкуство, гостувала е със свои събития в различни открити и закрити галерийни, образователни и градски пространства.

Пленери за живопис

С ЦВЕТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Пленерите са оранизирани от фондация „Имеон-Балкани“ и Център за изкуства „Арт лаборатория“ под патронажа на госпожа Бойка Дюлгерова, кмет на община Копривщица и под патронажа на г-н Димитър Димитров, кмет на община Етрополе. В тях участваха художниците: Анатолий Станкулов, Иван Гоцев, Андрей Янев, Дарина Янева, доц. Пенчо Добрев, Мариана Маринова, Деян Янев, д-р Красимира Дренска, Йордан Велков, проф. д.н. Лаура Димитрова, доц. д-р Мариета Конова, Силвия Артамонцева, проф. д-р Стефан Алтъков, Стоян Божкилов, Румен Атанасов, д-р Юлиан Станкулов и Ялмур Станкулова.

международен фестивал за карикатура

SMILE ART FEST

Фестивалът на усмивките / SMILE ART FEST събира в България майсторите на рисувания хумор от цял свят. Фестивалът е на конкурсен принцип и е открит за всички професионалисти в сферата на карикатурата и хумористичната рисунка, които могат да изпратят за участие. Организаторите от фондация „Имеон-Балкани“ са определили тема на конкурса „Дестинация Балкани – Дестинация България“,