Изкуство в помощ на изкуството

Изложбата е част от Националната платформа „Изкуство в помощ на изкуството“, проект на Фондация „Имеон-Балкани“ – неправителствена организация с общественополезна дейност, която повече от 20 години подпомага и популяризира българското изкуство. Платформата обединява едни от най-значимите съвременни художници, които даряват свои картини в подкрепа на бъдещото поколение творци. През 2023 г. към Фондацията е създаден Фонд за изкуство, който подпомага талантливи ученици и студенти.
 
Откриване 14.05.2024 г. от 18:00 ч.
Музей-галерия Анел, София, бул. Тодор Александров 14
ПАРТНЬОРИ